Algemene voorwaarden

Disclaimer voor www.metertjesenzo.nl

Metertjesenzo, verleent u hierbij toegang tot www.metertjesenzo.nl ("de Website") en nodigt u uit het aangebodene te kopen.

Metertjesenzo behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

Metertjesenzo spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op de Website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Metertjesenzo.

Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op de Website geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met Metertjesenzo. Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Metertjesenzo nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Metertjesenzo.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Metertjesenzo, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Retourneren

Bij het retourneren van goederen zijn de verzendkosten altijd voor de klant.

Indien u een verkeerd artikel heeft besteld en u wilt dit terug sturen, gelden de volgende regels:

☆vooraf overleggen met metertjesenzo
☆binnen 14 dagen na verzending aanvragen
☆er zijn altijd kosten verschuldigd voor het opnieuw nakijken en testen alsook het opnieuw terug plaatsen in de webshop.
Deze onkosten zijn altijd 12.50 Euro
En zullen dan ook in mindering worden gebracht van uw tegoed.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.